Hizmetler

Tekim-Teknoport Hizmetler

TEKİM, bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemi kurulum süreçlerinde, kurum mühendisliği ve kurum mimarisi yöntemleri desteğinde, iş analizi ve modellemeden, portal kurulum ve işletmeye alma desteğine kadar uçtan uca proje destek hizmeti sunmaktadır. Kurum mühendisliği yaklaşımında TEKİM, stratejik yönetim ve sistem mühendisliği disiplinleri çerçevesinde, mühendislik bilgi, ilke ve yöntemlerini,  kurumsal öğelerin analizi, tasarlanması ve hayata geçirilmesinde kullanmaktadır.  Kurum mimarisi yaklaşımı ile, kurum ya da kuruluşu oluşturan bileşenler, bu bileşenlerin birbiriyle ve bulundukları çevreyle olan ilişkileri, kurumsal sistemin tasarımını ve gelişimini etkileyen kurallar, paydaşların farklı bakış açıları dikkate alınarak, bütünsel bir yapıda tanımlanmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler başlıklar halinde aşağıda özetlenmiştir.

Modelleme ve Yapısal Tasarım Desteği
Kurumsal Mimari Modelleme
Süreç Yönetimi Modelleme
Bilgi/Belge Yönetimi Modelleme
Kurumsal Ana Veri Modeli Oluşturma
Kurumsal İçerik Modeli Oluşturma
Veri ve Kayıt Yapıları Tanımlama
Performans Yönetimi Modelleme
ArGe ve Teknoloji Yönetimi Modelleme
Yenilik Yönetimi Modelleme
Ürüne Geliştirme Yönetimi Modelleme
Proje Yönetimi Modelleme
Sistem Mühendisliği Yönetimi Modelleme
Süreç Otomasyonu Desteği
Kurumsal Ağ ve Bilgitabanı Oluşturma
Kurumsal Akademi Oluşturma
Kişisel/Örgütsel Gelişim Modelleme
İçerik Sağlama
Kurumsal Mevzuat Geliştirme
Tedarik Desteği
Gereksinim Tanımlama
Çözüm Modelleme
Mevcut Durum Değerlendirme
Hedef Sistem Tanımlama
Fark Analizi ve Raporlama
İç Değerlendirme/Karar
Kavramsal Tasarım
Sistem Gereksinimleri Belirleme
Program/Proje Tanımlama
Önceliklendirme
Tedarik Belgeleri Hazırlama Desteği
İhale Desteği
Sözleşme Yapma Desteği
Altyapı ve Uygulama Kurulum Desteği
İşletmeye Alma Desteği
İşletme/İdame Bilgi Desteği
Süreç ve Uygulama Eğitimleri