Teknoport Kurumsal İş Çözümleri

Tekim-Teknoport Kurumsal İş ÇözümleriTeknoport Kurumsal İş Çözümleri, TEKİM Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği
Merkezi’nin, iş analizi ve kurumsal iş süreçleri ile bu süreçleri destekleyecek bilgi yönetimi ve yönetim bilgi sistemi altyapılarının kurulum hizmetleri paketidir.

Hizmet paketi, iş gereksinimlerinin belirlenmesinden, BT altyapılarının kurulumu ve işletmeye alınmasına kadar olan sistem edinme sürecinde, TEKİM tarafından sağlanan kurum mühendisliği, proje yönetimi, danışmanlık, eğitim ve uygulama mühendislik desteği hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda TEKİM, Teknoport Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilgi Sistemi Portali’ni, her ölçekteki kurum ve kuruluşun aşağıdaki ihtiyaçlarını karşılayacak tümleşik bir altyapı olarak sunmaktadır:

  • Kurumsal Bilgi ve İçerik Yönetimi
  • İş Süreçleri ve İş Kuralları Yönetimi
  • Kurumsal Performans İzleme ve Karar Destek Ortamı
  • Bilgi Paylaşım ve İşbirliği Ortamı
  • Üçüncü Taraf Uygulamalara (ERP, vb.) ve Veritabanlarına Erişim Altyapısı